Hållbar service & tjänstesektor

Att ha ett aktivt miljöarbete i företaget kan skapa affärsnytta och bidra till effektiviseringar och till att spara resurser.

Digitalisering i syfte att skapa långsiktig lönsamhet med hjälp av ökad effektivitet och konkurrenskraft, är den enklaste formen av digital hållbarhet. Ofta ger dessa insatser dessutom en positiv miljöpåverkan som bieffekt.

Hållbarhet är i en bred bemärkelse en central fråga för tjänsteföretagen, många gånger en överlevnadsfråga om inte idag som inom en nära framtid.

\

Vänta inte på att växla upp hållbarhetsarbetet

Över 80 procent av småföretagarna tycker att det är viktigt att företag tar samhällsansvar.

\

Ta fram en uppsättning vägledande principer

Säkerställ att alla projekt du genomför är i linje med dina hållbarhetsmål.

\

Drivet - eget engagemang, stärkt konkurrenskraft och kundkrav

Det är mer attraktivt att investera i företag som kan hantera risker relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Ha ett aktivt miljöarbete

Det är helt klart att tjänstesektorn behöver göra sin röst hörd och skruva upp volymen när det kommer till hållbarhet i syfte att visa de framsteg som gjorts och den utveckling som pågår.

Hållbarhet för service och tjänstesektorn är inte bara en fråga om klimatet. I begreppet ligger även ekonomisk och social hållbarhet.

Många små företag är ivriga att starta upp ett strukturerat miljöarbete utöver gällande lagstiftning och har god nytta av färdigformulerade miljömål för företag. Att ha ett aktivt miljöarbete i företaget kan skapa affärsnytta och bidra till effektiviseringar och till att spara resurser.

Att ha ett aktivt miljöarbete för tjänsteföretag kan skapa affärsnytta och bidra till effektiviseringar och till att spara resurser.

Fler och fler bryr sig om hållbarhet

En stark hållbarhetsprofil blir allt viktigare för att attrahera kunder, medarbetare och investerare.

Starta idag?Frågor på detta?