Hållbarhet lönar sig!

För att göra hållbarhet till en del av ditt företags strategiska beslutsfattande är det viktigt att ha en uppsättning vägledande principer.

Det är mer attraktivt att investera i företag som kan hantera risker relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik än i företag som saknar en tydlig och långsiktig hållbarhetsstrategi.

Att koppla bolagets kärnverksamhet till de globala målen är grunden för hållbar affärsutveckling. Koppla företagets vision till de globala målen så underlättar du hållbarhetsarbetet genom att låta det bli en naturlig del av hela företagets affärsutveckling.

De företag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar kommer att vara konkurrenskraftiga.

\

Vänta inte på att växla upp hållbarhetsarbetet

Över 80 procent av småföretagarna tycker att det är viktigt att företag tar samhällsansvar.

\

Ta fram en uppsättning vägledande principer

Säkerställ att alla projekt du genomför är i linje med dina hållbarhetsmål.

\

Drivet - eget engagemang, stärkt konkurrenskraft och kundkrav

Det är mer attraktivt att investera i företag som kan hantera risker relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Koppla kärnvärden till hållbarhet

För att koppla företagets kärnverksamhet till de globala målen är det nödvändigt att definiera och kommunicera företagets uppdrag i förhållande till de globala målen. Företagets uppdrag ska utgå från dess kärnverksamhet och bör innefatta hur företaget kan bidra till att nå de globala målen. Detta innebär att ditt företags uppdrag måste vara i linje med ditt företags strategiska mål. Att nå företagets uppdrag är en viktig del för att nå de globala målen. För att uppnå företagets uppdrag är det viktigt att förstå marknaden och konkurrensmiljön.

Hållbar utveckling innebär att samhällets förbrukning av resurser, produktionsprocesser och produkter ska genomföras på ett sätt som säkerställer resursernas framtida tillgänglighet.

Fler och fler bryr sig om hållbarhet

En stark hållbarhetsprofil blir allt viktigare för att attrahera kunder, medarbetare och investerare.

Starta idag?Frågor på detta?