Du har en passion för din verksamhet

Vår passion är att utmana dig och tillsammans utveckla den

 

 

Leaping Advice har som ambition att förmå små och medelstora bolag att ta större steg ”leaps” och utveckla sin affärsmodell, och genom detta kunna öka sin konkurrenskraft och sitt värdeskapande mot sina kunder. Med utvecklade koncept och stor erfarenhet från kreativa workshops stödjer vi bolag i att både finna och våga implementera dessa ”leaps”.

Som en följd av bl.a. globalisering och teknikutveckling går allt fortare idag, och konkurrensen blir tuffare. Tidigare kunde affärsverksamheter verka med sina affärsmodeller under kanske 10 uppemot 20 år utan att de behövde utvecklas nämnvärt. Idag kan man kanske ha en affärsmodell som håller under några år utan att behöva utvecklas (inom vissa branscher ännu kortare), men den behöver ändå underhållas.

Med dessa utmaningar följer också möjligheter om man som företag förmår att vara kreativ och våga utveckla sig. När fler och fler aktörer verkar inom samma marknad, och ”alla” fokuserar kring pris, kostnader och marknadsandelar så öppnar sig möjligheter för strategiska skiften inom marknaden. Skiften som gör att man kan finna nya marknader inom marknaden.

 

Det är dessa möjligheter som Leaping Advice ser fram emot
att tillsammans med Er skapa nya värdeerbjudanden ifrån!

 

Vi arbetar efter stegen Utmana-Utveckla-Implementera med fokus inom några konceptområden, vilka Du kan läsa mer om under fliken ”Våra tjänster”. Vårt arbetssätt präglas av professionalitet, personlig relation, leveransförmåga, affärskunskap samt en stark vilja att utgå ifrån och förstå kärnan i Er affär.
Till stöd i processen har vi samarbeten med utvalda partners, stor erfarenhet från kreativa och innovativa modeller och verktyg samt en betydande praktisk senior management kunskap.
Den sista delen ser vi som betydande, då vi har stor erfarenhet av organisatorisk respons utifrån olika typer av förändringar, och vi vill verkligen säkerställa att de lösningar vi kommer fram till ger en effekt.
Vi kommer också se till att Du inte blir lämnad strandsatt, utan vi kommer stödja Dig genom implementeringen och därigenom se till att Du får ut den effekt vi tillsammans satt upp som mål.

Väljer Du ett samarbete med oss utifrån något av våra konceptområden så kommer arbetet präglas av gemensamma workshopar som kommer ge tillfälle till både reflektion, inspiration och värdeskapande. Efter denna process kommer Du ha blivit ”utbildad” och få en egen ”verktygslåda” med Dig, med vilken Du senare själv eller med Ditt team kan upprepa processen i framtiden.