Hållbarhet  Beslut som håller i längden?

Det mesta tänkandet sträcker sig inte längre än näsan räcker. Men all tillgänglig data visar att nu är tiden att tänka lånsiktigt, hållbart och med ett fokus som tar vara på de resurser som finns.

Smarta energilösningar

Hållbarhet på alla plan

Leaping Advice står för hållbarhet på alla plan, alla platser och för alla tider.

Svartet måste inte handla om energi och  vindkraft, men svaret behöver vara hållbart. Dvs genomtänkt med en konsekvensanalys som inte bara ser till de egna behoven. Bygg dina beslut på värderingar som står sig och håller över tid!

Vårt erbjudande

Med våra erbjudanden vill vi vägleda till bättre och hållbara beslut, ofta med konkret energibesparing som resultat.

Energieffektivisering

Kanske något av det mest hållbara för den vanliga människan.

Smarta lösningar för el

Med ökad elförbrukning ökar också behovet av smarta lösningar för laddning.

20%

Är en ansenlig del av den energin som kan sparas in med rätt lösningar.

?? sek 

Vad det sedan blir / månad i besparing är kanske inte avgörande.

Energieffektivisering som håller längre

Här finns det många förhoppningar, men där måste också finnas en konkret teknisk lösning som funkar mer än bara i labbet.

Men fokusera inte enbart på besparingen eller hur snabbt investeringen löner sig.

Är du motiverad för en omställning

Motivation är alltid avgörande för att lyckas med det man föresätter sig!