Hållbar industri & tillverkning

Det finns en enorm potential att leda omställningen till en mer hållbar industri, senast 2045 ska Sverige vara klimatneutrala. Så det är bara att starta upp om du inte redan är igång!

Att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation är områden som kräver fullt fokus.

Att satsa och investera i infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

\

Vänta inte på att växla upp hållbarhetsarbetet

Över 80 procent av småföretagarna tycker att det är viktigt att företag tar samhällsansvar.

\

Ta fram en uppsättning vägledande principer

Säkerställ att alla projekt du genomför är i linje med dina hållbarhetsmål.

\

Drivet - eget engagemang, stärkt konkurrenskraft och kundkrav

Det är mer attraktivt att investera i företag som kan hantera risker relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Produktion och livslängd är viktiga faktorer för hållbara produkter

I dagens samhälle blir det viktigt att främja tekniker som ökar produktionskapacitet, produktivitet och en produktiv sysselsättning för en hållbar industriell utveckling. Det blir också viktigt att främja en allmän tillgång till hållbara energitjänster och hållbara transportsystem.

För de företag som är framåtsträvande gällande miljöarbete kan ett ökat miljöfokus hos konsument och stat vara en stor möjlighet.

Eftermarknad blir en allt viktigare del för företag inom tillverkande industri. Med ett bra upplägg som gör det lätt för slutkunden att underhålla sin produkt, vinner både ni och kunden. Miljön blir också en vinnare då produktens livslängd ökar.

Miljö och hållbarhet diskuteras flitigt och har en stor påverkan inom industri och tillverkning. Numer vill man inte bara visa sig vara hållbar, hållbar produktion lönar sig ekonomiskt!

Fler och fler bryr sig om hållbarhet

En stark hållbarhetsprofil blir allt viktigare för att attrahera kunder, medarbetare och investerare.

Starta idag?Frågor på detta?