Hur utför man trygg, hållbar och miljövänlig rivning ?

Hur utför man trygg, hållbar och miljövänlig rivning ?

Att utföra en trygg och miljövänlig rivning är viktigt för att minimera negativa påverkningar på både människor och miljön. Många rivningsfirmor i Stockholm har fokus på ekonomi och lönsamhet, det är en farlig väg att gå. I denna artikel ger vi förslag på några steg...
Sätt miljö och hållbarhetsmål för 2023

Sätt miljö och hållbarhetsmål för 2023

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030, där Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa...