De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030, där Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Förenkla och finn din nivå för hållbarhet för 2023

I ett mer begränsat perspektiv får man ju förstås förenkla och skala ner till en mer greppbar målbild. Men alla så kan vi självklart sätta som mål att bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, inbegripet genom att minska utsläppen av växthusgaser och öka koldioxidbindningen, samt främja hållbar energi.

Att sätta och sträva för att nå konkreta målsättningar är ett fantastiskt verktyg för att utvecklas och motiveras till att ändra eller skapa en ny vana. I dagens samhälle är målsättning något av en norm, och personlig utveckling en förväntan vi har på oss som individer.