Sätt miljö och hållbarhetsmål för 2023

Sätt miljö och hållbarhetsmål för 2023

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030, där Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa...