Hållbarhet och hållbar utveckling är svåra begrepp som kan ha olika betydelse för olika personer. Hållbarhet avser vanligtvis att hålla i längden och att balansera och väga samman de tre hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Idag lever vi i Sverige som om vi hade fyra jordklot och det måste vi ändra på. Vi har alla ett ansvar för hållbar utveckling. Du gör säkert redan medvetna val för att leva mer hållbart och tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Hållbarhet – Vad är det?

Begreppet hållbar utveckling syftar till goda sociala livsbetingelser utan att människans existens och förverkligande i samhället utarmar ekosystemens funktioner.

I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Hur får man hållbarhet att funka i praktiken?

Det ska vara lätt att göra hållbara och hälsosamma val. Gynna den biologiska mångfalden genom att motverka spridning av invasiva arter och att kontinuerligt utöka skyddet för natur och vatten. Tex att driva marknaden mot mer hållbara produkter och tjänster genom att ständigt utveckla miljökraven.

Miljö och hållbarhet är en integrerad del av allt arbete på Leaping Advice. Miljö, klimat & hållbarhet – för ett hållbart samhälle och omvärld.