Våra tjänster

I dagens starkt konkurrensutsatta situation, vilken också säkerligen kommer bli än starkare i framtiden, är det viktigt att konstant ha bra koll på och förståelse för sin affär samt den affärsmiljö man verkar inom. Än mer viktigt för den framtida affären är att kunna vara innovativ och löpande utmana samt utveckla sin egen affärsmodell gentemot den allt snabbare omvärlden. Det kritiska ligger sedan i att hitta och våga ta stegen att utveckla både sin modell och organisation.

Många företag har en planeringsprocess som löper på årlig basis, vilken är ganska statisk i sin struktur. Ofta ligger fokus mer mot det operationella och mindre på det strategiska . Dessa kombinationer leder många gånger till att föregående års planer endast uppdateras och ”borstas” av till kommande år. Detta kan fungera under några år, men risken är stor att den allt snabbare omvärlden gör att affärsmodellen inte längre är hållbar och att den portfölj man har av tjänster eller produkter inte heller är hållbar och börjar visa tecken på olönsamhet.

De steg man behöver hitta och våga implementera, för att motverka och samtidigt utveckla, handlar om ”leaps”. Större utvecklande leaps som gör att man i sin affärsmodell blir mindre påverkad av omvärlden, och mer kan fortsätta att utveckla sin organisation och affär på ett lönsamt sätt.

Det är detta som Leaping Advice handlar om, en passion för utveckling. Vi vill tillsammans med Dig på ett kreativt sätt finna dessa leaps och utveckla Din framtida affär både operativt och strategiskt. Till stöd för att finna dessa leaps har vi; -lång senior erfarenhet av affärer, -ett urval av väl underbyggda analyser och modeller , -samarbetspartners, samt olika erbjudanden i form av operativa och strategiska koncept. Du hittar de olika koncepten och deras innehåll här till vänster.