Take a leap

Under workshop format kommer vi röra oss mellan kärnan och värdeerbjudandet i Er affär över till omvärlden och de trender som råder inom branschen ned till en strategisk analys av möjligt värdeskapande. Från detta bygger vi sedan uppåt med ett uppdaterat värdeerbjudande och en utvecklad affärsmodell som kommer leda till att Ni får en möjlighet till en form av ”ny marknad” inom Er befintliga med mindre konkurrens än Ni upplevt tidigare. Det vi är ute efter är att finna möjliga och effektiva ”leaps”, från Er nuvarande affärsmodell över till en ny uppdaterad affärsmodell. Under hela processen är vår ambition att utmana samt skapa möjlighet till både inspiration och reflektion.

Beroende på hur djupt vi väljer att gå i vårt samarbete så kan vi komma att landa ned i en helt uppdaterad affärsplan inkluderande schemalagda actions. Vi kan också stödja Er vidare i implementeringen och säkerställa att de actions vi kommit fram till också ger effekt genom att de verkställs på rätt sätt inom organisationen.

Efter processen kommer Du ha fått egna kunskaper och en egen ”verktygslåda” för att därigenom känna Dig tryggare och starkare att i framtiden fortsatt kunna utveckla Din affär.