Tailor made

Det kanske inte är säkert att de koncept jag varit inne på enligt ovan är passande till Er utifrån flera aspekter och skäl, därför är jag också flexibel och öppen för att finna skräddarsydda lösningar. Det kan exempelvis vara att jag löpande per timme går in och fungerar som ett bollplank och stöd kring enstaka frågor av operativ och strategisk karaktär. Frågor kopplade till både organisation och företag där Ni står just nu i Era utmaningar.

Jag har en lång erfarenhet av att ha varit chef och ledare inom import-organisationer, som inte bara varit sälj och marknadsföringsdrivna men som också haft ett stort inslag av logistik- och juridik-frågor över sig. Jag har i mina tidigare roller också haft ett antal direktrapporterande VD, bl.a. från olika länder, vilka jag utmanat och coachat i deras olika verksamheter. Mina erfarenheter kring affärsverksamhet i sig är väldigt bred, då jag också haft ledande befattningar inom olika typer av organisationer och ägandeformer, såsom familj, riskkapital samt statligt ägande. Vidare har jag också erfarenheter av M&A och även varit inblandad i såväl nedläggningar som uppstart av bolag.

Denna erfarenhet gör att jag har stor förståelse för de utmaningar som kommer med ledarskapet, utifrån flera perspektiv såsom ex styrning, ekonomi, ledningsgrupper, HR mm. En erfarenhet som också gett mig förståelse kring praktisk och effektiv implementering av olika typer av förändringar.