Reflektion

Det dagligt operativa tar allt mer tid av dagens chefer och ledare och tiden för reflektion och framför allt strategisk reflektion blir allt mindre – och jag vet av egen lång erfarenhet. Samtidigt är möjligheten till reflektion en av de viktigaste parametrarna för att löpande vara kreativ och utveckla sin affär samt hitta de ”leaps” som jag tidigare talat om. I det dagliga leder det här till att vi improviserar när tempot är högt och problemställningarna är många, utan att vi kanske egentligen inte tänker efter. Beroende på den erfarenhet man har som chef och ledare så fungerar detta någorlunda kortsiktigt när det rör sig om det operativa, men det blir mindre bra när det rör sig om de strategiska frågorna och långsiktigheten.

Många gånger leder den här kortsiktigheten också till att den process för planarbete som finns påverkas, i så mån att man kanske enbart ”borstar av” och kör igenom de mallar och planer man har inför nästa år. I efterhand tänker vi kanske att ”-till nästa år skall jag gå igenom det bättre och uppdatera processen…”
Det finns en intressant bok kring området reflektion utifrån en chefs perspektiv skriven av D. Schön (The Reflective Practitioner) där han på sid 243 bl.a. skriver följande ”-Managers do reflect-in-action, but they seldom reflect on their reflection-in-action”.

Du har säkert någon gång kommit på en lösning till ett problem, när Du inte varit på arbetet, eller kanske ens tänkt på problemet. Det klassiska exemplet här är när man står i duschen och kommer på något. Jag tror på att man måste skaffa sig egna små andningshål i vardagen, där man kommer ifrån, och att man då ges möjligheten till att kunna reflektera och landa ned genom att göra något helt annat. För egen del tycker jag om att gå på klassiska konserter, åka båt, vistas ute i naturen, fotografera mm.

Min ambition med vårt arbete tillsammans är att mina modeller, analyser, metodik och min approach skall försöka ge möjligheten till reflektion och trygghet. För det är då vi verkligen kommer kunna vara kreativa och tillsammans kunna utveckla Er affärsmodell och ta de ”leaps” som behövs för att skapa framtida värden. En affärsmodell som verkligen sticker ut och strategiskt skiljer sig mot konkurrenterna.