Profitable portfolio

Profitable portfolio handlar om att effektivisera hanteringen av Din portfölj av produkter genom Din egen värdekedja, från leverantör och lager ändå fram till säljkår och kund. Med unika analysmodeller och verktyg kommer vi ta fram underlag och actions kring hur Du på ett enkelt sätt kan öka Din lönsamhet och minska Din kapitalbindning utifrån befintlig kostnadsstruktur i organisationen. Synsättet är att komma förbi enbart marginal/volym och se portföljen med en bild ur både ett operativt och strategiskt perspektiv kopplad till effektiv lönsamhet. Du kommer också få ett förbättrat fokus på säljkår och internt arbete vilket säkerställer arbetet kring Din portfölj på längre sikt.

Det här konceptet passar bäst till Dig som har en större portfölj av produkter och artiklar samt som också har inslag av att ha leverantörer. Det kan också vara passande till Dig som har en annan struktur. Hör av Dig så kan vi kanske träffas och diskutera igenom just Din situation och Dina utmaningar kring portföljen Du har idag.