Partners

Genom alla mina år i företagsledande ställning har jag kommit i kontakt med ett antal konsultbolag inom olika verksamhetsområden kopplat till affärsutveckling. Med några av dessa har jag nu valt att ha ett nära samarbete, vilket jag tror kan vara värdefullt för Dig som uppdragsgivare. Jag har genom detta en möjlighet att kunna erbjuda Dig en bred, kompetent samt mer unik lösning, beroende på Din utmaning och storleken på vårt eget gemensamma utvecklingsprojekt.

 

Implement Consulting Group

En av Nordens största fristående management konsultbolag, specialiserade inom change, strategy, leadership samt commercial-/operational excellence. Jag agerar också som underkonsult till dem i form av ”Affärskonsult”.

 

Tradewell

Ett ledande företag inom marknadsundersökningar riktat mot kund, medarbetare och varumärke. De genomför undersökningar i över 60 länder och har ett unikt analysverktyg IMPULS, vilket senare kan användas djupt ned i organisationen för att supportera åtgärder och handlingsplaner. Jag agerar också som underkonsult till dem i form av att supportera dem gentemot deras egna uppdragsgivare i de fall då uppdragsgivaren ser utmaningar i att själva på ett effektivt sätt kunna tillgodogöra sig undersökningsresultaten och omsätta dessa i lämpliga åtgärder kopplat till organisationen.

 

Sellmaster

Ett unikt företag som erbjuder smarta lösningar inom mobil/sms/web riktat mot säljträning och säljutbildning med fokus på effektiv försäljning. För en uppdragsgivare innebär det att få ett kostnadseffektivt och starkt kompetensutvecklingsverktyg riktat mot säljkåren, vilket också är anpassningsbart mot organisationen.

 

Mindlife

Ett smart företag med anpassade konceptlösningar och verktyg för sina uppdragsgivare inom strategisk marknadsföring, varumärkesutveckling och kommunikation. Kärnan är att genom kunskap och verktyg kopplat till de tre olika områdena bättre kunna förmå en uppdragsgivare att stärka sin affär och kunna nå både mål och sin långsiktiga vision.