Om Leaping Advice

Leaping Advice AB är ett management konsultbolag som arbetar med kreativ rådgivning till små och medelstora bolag. Områdena för rådgivning är fokuserat kring operativ och strategisk utveckling samt stöd kring change- och transformation management. Gå gärna in på fliken ”Våra tjänster” för att närmare se på vilket sätt vi kan stödja Dig i de utmaningar Du har.

Bilden ovanför är också lite synonym till att själva bolaget Leaping Advice AB nu finns till. Efter nära 25 års fast och ”trygg” anställning har jag valt att ta ett nytt steg. Ett steg som handlar om något jag haft passion för under mina nära 20 år som chef och ledare – Utveckling och Förändring. Chefs- och ledarskapsrollen innehåller ju väldigt mycket inom spannet operativt till strategiskt, och jag har landat ned i att det som givit mig mest energi och gjort mig som mest kreativ har varit kring strategi och de områden jag nämnt.

Jag har efter 13 år i företagsledande ställning, varav de sista 7 åren i koncernledning som SVP, stor erfarenhet av just utveckling och förändring. Branschen jag verkat inom har haft ca 1000-talet aktörer och varit hårt konkurrensutsatt.

Mina erfarenheter ligger också baserade i att jag verkat inom olika organisationstyper som klassiskt hierarkisk, och matris där jag bl.a. haft både linje- och supportansvar. Vidare har jag också erfarenhet från olika ägarformer såsom familj, riskkapital samt statligt affärsdrivande. Totalt antal anställda i de olika formerna har rört sig från 20-1300. Tillsammans gör detta att jag har stor förståelse för de organisatoriska utmaningar som finns när man verkar inom området utveckling och förändring kopplat till olika styrformer.

Under åren har jag också kommit i kontakt med ett antal rådgivare och konsulter, varav jag med vissa nu valt att ha ett nära samarbete. Det gör att jag kan erbjuda Dig som kund en större bredd på kompetens och mer unika lösningar utifrån de utmaningar Du har.

Grunden i Leaping Advice AB vilar också mot att följa de etiska regler som tagits fram av SAMC (Swedish Association of Management Consultants).