Kompetens

Mina nära 20 år som chef och ledare, varav 13 år i företagsledande ställning och 7 år av dem i koncernposition, är själva grunden i min konsultkompetens.
Jag har stor erfarenhet av ledarskap kopplat till olika typer av kulturer, organisationsstrukturer såväl som till olika ägarstrukturer. Jag har haft ledarroller i organisationer med allt från 20 talet anställda upp till runt 1300, och som haft omsättningar i spannet 200 miljoner upp till 4,5 miljarder.
I min sista position var jag SVP för ett Nordiskt affärsområde med ca 1,5 miljard i omsättning, drygt 100-talet anställda och hade bl.a. sex direktrapporterande VD från olika länder. Under de sista 7 åren i koncernposition arbetade jag väldigt mycket kring strategiska utvecklingsfrågor, och har erfarenheter av M&A, nedläggningar, start-ups samt i övrigt mycket kring change och transformation.

Under åren har jag också haft stor vana av att arbetat med olika typer av konsulter och rådgivare inom de nordiska länderna för olika typer av utvecklingsprojekt. Detta har gett mig en stor erfarenhet av att bedriva olika typer av kreativa workshops samt också lett till att jag utvecklat egna anpassade modeller för verksamhetsutveckling.

Förutom gymnasie- och högskoleutbildning, där jag läste fördjupning mot Ekonomisk Analys, så har jag genom åren gått en hel del management utbildningar. Vissa av dessa har varit av mer senior och djupare karaktär samt pågått terminsvis, bl.a. utbildningarna på Handelshögskolan Executive Education, SSE Executive Education. Jag har under våren 2016 slutfört en utbildning på Executive Management Institute som heter ”Professional Management Consultant”. Den har varit ett led i att stärka mig mer formellt i min roll och mitt agerande som professionell konsult.

Nedan kan Du se ett urval av de utbildningar jag gått tidigare.

EDGE Utmanande Ledarskap; SSE Executive Education

AMP, Advanced Management Program; SSE Executive Education

EMP, Executive Management Program; SSE Executive Education

Chef och Ledare; M Gruppen

Styrelse/VD; VJS

Strategisk Inköpschef; SILF

 

  Besök gärna min LinkedIn-profil för ytterligare information.