Inspiration

Att vara chef och ledare idag är stressande och tufft, med många krav från olika delar av organisationen. För att klara av det över tid krävs det att man är inspirerad för uppgiften och rollen.

För egen del under alla mina år som chef och ledare drevs jag mycket av att kunna skapa resultat och förändra, både själv och genom medarbetare såväl som organisationen i sin helhet.

Jag fann en stor del inspiration i att vilja utveckla mig själv, till att förhoppningsvis genom åren ha blivit en bättre chef och ledare, och därigenom mer effektivt och starkare kunna skapa just resultat och förändring tillsammans med team och medarbetare.

Redan tidigt hade jag ett stort intresse och ett driv kring egen kompetensutveckling, och genom detta applicera nya metoder eller tankesätt i mitt arbete för att utveckla och förändra. Jag har genom åren gått en hel del ledarskapsutbildningar, men även läst mycket litteratur samt under många år även prenumererat på Harvard Business Review.

Det har för mig också varit ett starkt stöd kring området reflektion som jag var inne på i avsnittet tidigare. Nedan följer ett antal intressanta böcker som är kopplade till olika delar av chefs- och ledarskapet samt en själv som människa. Kanske kan Du också finna inspiration från någon av dem?

Good to Great; J Collins

Great by Choice; J Collins & MT Hansen

Leading Change; John P Kotter

Tänk låsningar och lösningar; Kjell Enhager

Att vara chef och ledare; BM Mossboda, M Peterson & I Rönnholm

Att samarbeta med besvärliga människor; RM Bramsom

Lycka!; D Lama & HC Cutler

Spetsföretag; H Thornell

Profitable Growth; R Charan

The Leadership Mystique; M Kets de Vries

The Reflective Practitioner; DA Schön

Let’s get real or let’s not play; M Khalsa & R Illig

Blue Ocean Strategy; WC Kim & R Mauborgne

Business Model Generation; A Osterwalder & Y Pigneur

Value Proposition Design; G Bernarda, A Osterwalder, Y Pigneur & A Smith

Confronting Reality; L Bossidy & R Charan

Fast Strategy; Y Doz & M Kosonen