Change & Transformation

Du kanske står inför en mindre eller större förändring idag men känner att Du kan behöva mer stöd och någon att boll planka Dina tankar och med. Endast runt 30% av alla förändringsprojekt lever upp till eller möter de mål man hade satt innan förändringen. Det finns många faktorer som ligger bakom detta som ex bristfällig plan och arbetsprocess men även företagets inneboende kultur är en stark faktor. Vi har en stor erfarenhet av förändringsprojekt och kan supportera Dig hela vägen fram med en väl utvecklad och beprövad arbetsprocess.

Transformation är delvis något annat än change, och betydligt mer krävande och större i omfattning än change. Där change mer är ett mindre antal ganska väl definierade actions eller skiften så är transformation mer en ”portfölj” av förändringar som både kan ha och inte ha att göra med varandra. En transformation påverkar också den grundläggande strategin och företagets affärsmodell i starkare utsträckning. Det tidigare konceptet ”Take a leap” handlar delvis om transformation och kan komma att landa ned i den här typen av förändringsläge för både affärsmodell och organisation.