Aktuellt

På den här sidan är det tänkt att Du skall få intressanta inspel och annat aktuellt som knyter an till din verksamhet utifrån ett både operativt och strategiskt utvecklingsperspektiv. Inspel som förhoppningsvis skall leda till både reflektion och inspiration vilket Du kan ha användning för i Din egen utveckling av verksamheten.